Verkoopvoorwaarden

 1. Alle aangegeven prijzen, formaten en levertijden zijn onder voorbehoud en worden pas definitief indien u van ons een herbevestiging ontvangt.
 2. Drukwerkvoordeel.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van een bepaalde aanbieding dan wel het behalen van een bepaalde datum.
 3. Alle prijzen gelden exclusief btw, vervoers- en rembourskosten.
 4. Betaling geschiedt onder factuur vooruit (Let wel: verzending van het drukwerk vindt plaats nadat wij de betaling binnen hebben), rembours of contant bij afhaal van het drukwerk op ons kantoor in Amsterdam.
 5. De geplande levertijd geldt af drukkerij, eventuele tijd voor het bezorgen dan wel post opsturen komt dus bij de levertijd.
 6. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan bij herdrukken of ten opzichte van elders besteld drukwerk.
 7. Het versturen van materiaal per post of per koerier is niet voor ons risico, schadegevallen dienen rechtstreeks met die partijen door u te worden afgewikkeld. Tevens zijn wij natuurlijk niet verantwoordelijk indien uw post te laat wordt bezorgd.
 8. Pakketten onder rembours worden binnen 3 werkdagen na verzending bij u afgeleverd. Betaling (contant) geschiedt bij de koerier/postbode. U wordt over het ter post gaan van uw pakket ingelicht. Bij het weigeren van een pakket brengen wij de rembourskosten à € 17,85 in rekening.
 9. Alle aanbiedingen en bevestigingen zijn onder voorbehoud van inzage van het te drukken ontwerp, na ontvangst van het materiaal behouden wij het recht voor een opdracht te weigeren, dan wel onder gewijzigde specificaties of prijzen alsnog te accepteren.
 10. Indien u een bestelling die u heeft gedaan later toch annuleert, of u levert niet of niet tijdig uw drukbare bestanden aan, dan zijn wij gerechtigd u de volle prijs in rekening te brengen, zonder verdere leveringsverplichting.
 11. Eventuele klachten uitsluitend schriftelijk binnen 8 dagen na levering. Per geval zullen wij het uiterste doen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen, een en ander naar redelijkheid en billijkheid.
 12. Voor het overige houdt Drukwerkvoordeel.nl zich zoveel als mogelijk aan de algemene voorwaarden voor de grafische industrie.
 13. Drukwerkvoordeel.nl is een activiteit en een handelsnaam van J.A. Andree h.o.d.n. Raakwerk te Haarlem.

Haarlem, 2 januari 2013

Meer producten