Privacy disclaimer

Om u een goede en persoonlijke dienstverlening te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, wordt een aantal gegevens opgeslagen in onze database. Die gegevens geven wij vanzelfsprekend absoluut niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten en informatie van en over drukwerkvoordeel.nl, nooit ongevraagd, u ontvangt alleen informatie per email als u dat heeft aangegeven. Natuurlijk gebruiken wij uw gegevens met name voor het verwerken van uw orders. Uw privacy is dus gewaarborgd. Registreren verplicht u tot niets en als u wilt kunt u uw registratie altijd ongedaan maken.

Kopen bij Drukwerkvoordeel is absoluut veilig. U hoeft immers niet met een creditcard te betalen. Als u wenst kunt u uw drukwerk ophalen en betalen, u ziet dan altijd wat u krijgt. Bovendien garanderen wij kwaliteitsdrukwerk binnen de grafische normen en houden wij ons aan de regels en gebruiken die gangbaar zijn in de grafische industrie.

Drukwerkvoordeel.nl is geen eendagsvlieg, maar een serieuze activiteit van een bureau, dat al tien jaar bestaat en zich bewezen heeft op dit gebied. Zie ook onze info-pagina. Voor het overige gelden onze verkoopvoorwaarden.

PRIVACYBELEID

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Drukwerkvoordeel.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drukwerkvoordeel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doelen bij verzamelen van gegevens 
Drukwerkvoordeel.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Terugbetalingen bij retourneren van goederen
- Verzenden van onze nieuwsbrief met aanbiedingen, indien je dit hebt aangegeven
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Drukwerkvoordeel.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Drukwerkvoordeel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Drukwerkvoordeel.nl neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Drukwerkvoordeel.nl) tussen zit. Drukwerkvoordeel.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MySQL, Serversoftware Strato, Ideal, Microsoft Windows, Linux Mint.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Drukwerkvoordeel.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

1. Klanten-accounts bewaren wij 7 jaar
2. Gegevens voor reparatie (RMA) bewaren wij 7 jaar
3. Gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven max. 5 jaar of tot verwijderverzoek
4. Factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren wij 7 jaar (Verplichting Belastingdienst)

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Drukwerkvoordeel.nl deelt jouw persoonsgegevens met derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Drukwerkvoordeel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Drukwerkvoordeel.nl jouw persoonsgegevens nooit aan andere derden. In de praktijk delen wij alleen je NAW-gegevens omdat deze nodig zijn voor het verzenden van je bestellingen.

 

Categorie

Doel

PostNL

NAW-Gegevens

Verzenden van door de klant bestelde producten

DHL/DPD/UPS

NAW-Gegevens

Leverancier die bestellingen rechtstreeks bij de klant levert


7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Drukwerkvoordeel.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drukwerkvoordeel.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@drukwerkvoordeel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Drukwerkvoordeel.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Drukwerkvoordeel.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@Drukwerkvoordeel.nl

10. Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

Meer producten